top of page
img-adli-belge-inceleme-4202_large.jpg

YAZI İMZA VE EVRAKTA SAHTECİLİK BELGE İNCELEMELERİ

         Sahte çek, sahte senet ya da sahte belgelerle başınız belada mı? İmzanızın taklit edildiğini mi düşünüyorsunuz? Verdiğiniz çekteki miktarda oynama mı yapılmış? Çekmediğiniz kredide sizin imzanız mı var ve imzanızın taklit edildiğini mi düşünüyorsunuz? İş yerinizde bilginiz olmadan sizin adınıza çeşitli belgelere imza atıldı ve yerinize atılan imzalardan dolayı adli, idari ve mali sorunlar mı yaşıyorsunuz? Adınıza kimlik bilgileriniz kullanılarak ve yerinize atılan sahte imzayla hat mı açıldı?

         Günümüzde belgede sahtecilik konularında artış gözlenmektedir. Şahısların kişisel bilgilerinin yanı sıra imza ve el yazılarının taklit edilmesiyle de mağduriyetler oluşmaktadır.

         Belgede sahtecilik olayları genellikle; çek, senet, bono, abonelik sözleşmesi, protokoller, vekâletnameler, nüfus cüzdanı, ehliyet, satış sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, mektup, el yazısı belgelerde görülmektedir. Taklit kadar belge üzerinde tahrifatlar yapılarak da belgede sahtecilik olayları gerçekleşmektedir. Resmi belge olduğu için bu belgelerde yapılan sahtecilikle art niyetli kişilerden rant elde etmesi ve sahteciliğe uğrayan şahısları mağdur etmektedir.

         Adli belgelerde yapılan sahtecilikler ve tahrifatların incelemesinde yapılacak incelemenin belgelere zarar verilmeden ve alanında uzman kişilerce yapılması çok önemlidir ve adli olarak delil niteliği taşıması buna bağlıdır.

         Yapılan bu sahtecilikler alanında uzman ve tecrübeli bilirkişi personelimizce tespit edilip imza, belge ve grafoloji incelemeleriyle raporlaştırılarak/mütalaa hazırlanarak mağduriyetlerinizin giderilmesine yardımcı olunacaktır.

 

Yazı imza ve evrakta sahtecilik belge incelemeleri verdiğimiz hizmetler;

  • İmza incelemeleri (Serbest taklit ile yapılan imza sahteciliği, bakarak taklit etme yöntemiyle yapılan imza sahteciliği, üstten kopyalamak suretiyle yapılan imza sahteciliği, pul nakli ile yapılan imza sahteciliği, elektronik cihazlarla yapılan imza sahteciliği),

  • El yazısı (grafoloji) incelemeleri,

  • İmza yerine geçmek üzere basılmış parmak izi incelemeleri,

  • Belge incelemeleri (çek, senet (Çek kağıdının ve baskısının incelenmesi, Yazı ve imza yönüyle incelenmesi, Çek üzerinde bulunan mühür, kaşe, seri numarası, motifler yönüyle incelenmesi, Silinti, kazıntı eklenti yapılarak tutarın değiştirilmesi yönüyle incelenmesi işlemleri) pasaport, sürücü belgesi, kimlik belgesi, motorlu araç belgesi vb.),

  • Tahrifat incelemesi (belgeler üzerinde silinti, kazıntı, ilave ve fotoğraf değişikliği, vb.),

  • Kalem baskı (fulaj) izi incelemeleri

  • Mürekkep Mühür Kaşe izi incelemeleri

  • Makine yazısı incelemeleri (daktilo, elektrikli ve elektronik yazıcılar, bilgisayar yazıcıları)

  • Banknot incelemeleri (TL, USD, EURO)

  • Yanmış ve üzeri karalanmış belge ve fotoğraflar üzerinde incelemeler

 

YAZI İMZA VE EVRAKTA SAHTECİLİK BELGE İNCELEMELERİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

 

Yazı imza ve evrakta sahtecilik belge incelemelerinde orijinal belgelerin üzerinden inceleme yapılması en doğru ve güvenilir sonuçların alınmasını sağlar.

Ancak istisnai durumlarda da gerekli incelemeler kaliteli fotokopi üzerinden de yapılabilir ancak bu incelemenin sağlıklı olma durumunu değiştirebilir ve bu durum başvurucuya bildirilir ayrıca rapora da yazılır.

Tahrifat incelemelerinde belge orijinalliği şarttır. Çünkü belge üzerindeki tahrifatın incelenmesi ve tespit edilebilmesi için belge bütünlüğü bozulmadan yapılacak olan IR, UV ışın incelemeleri ile mikroskop altındaki yapılacak incelemeler fotokopi yada sair belgeler üzerinden yapılamaz.

bottom of page