top of page
forensic-voice-large.jpg

SES İNCELEME VE İYİLEŞTİRME

Ses İnceleme ve İyileştirme

         Dava dosyanızda ki ses kayıtlarının çözümünü, tapesini, ses iyileştirmesi yaptırmak mı istiyorsunuz?Dava dosyanızda bulunan video görüntülerindeki ses kayıtlarının çözümünü yaptırmak mı istiyorsunuz? Davanızda delil olan ses kayıtlarının eksik çözümü yapıldığını ve tekrar çözümü yapılması gerektiğini mi düşünüyorsunuz?Hakarete uğradığınız ses kayıtlarının incelenmesini mi istiyorsunuz? Size ait olduğu iddiasıyla hakkınızda açılan davadaki ses kayıtlarının size ait olmadığını ispat etmek ister misiniz?Dava dosyasında delil olarak sunulan ses kayıtlarında tam olarak anlaşılamayan ya da duyulamayan ses kayıtlarının detaylı incelemesini ve anlaşılır hale getirilmesini mi istiyorsunuz?Müzisyensiniz ve emeklerinizle oluşturduğunuz eserlerinizin/ses kayıtlarınızın izinsiz kullanıldığını fark ettiniz, bu durumu ispat ederek eserlerinizi izinsiz kullananlar hakkında telif davası mı açmayı düşünüyorsunuz?

Adli Ses incelemesi nedir?

         Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle adli davalarda ses kayıtları ve video kayıtları dava dosyalarında delil olarak daha sık sunulmaktadır. Ancak mevcut ses dosyalarının delil olması için alanında uzman ve tecrübeli bilirkişilerce incelenmesi yapılması zorunluluk haline gelmiştir.

Yapılacak uzman bilirkişi adli ses incelemesiyle;

  • Ses kayıtlarının tam ve doğru olarak çözümü yapılabilir,

  • Ses kayıtlarındaki kişilerin tespiti yapılabilir,

  • Ses kayıtlarında manipülasyon, montaj ve kesme/ekleme olup olmadığı hususları belirlenebilir.

 

Ses analizi nedir?

         Adli olaylarda delil niteliği taşıyan ses kayıtlarının, adli bilişim uzmanı bilirkişi tarafından uluslar arası kriminal alanında kullanılan özel programlar ve tecrübesiyle incelenmesine denir.Yapılacak ses analiziyle sesin varsa mukayese sesleriyle karşılaştırılması, sesin içeriğinin çözümlenmesi, sesin iyileştirilmesi gibi incelemeler yapılmaktadır. Sesin veya ses kaydının özgünlüğü ve orijinalliği de yapılacak incelemeyle tespit edilebilmektedir.

bottom of page