top of page
uzman-gorusu-310x174.jpg

UZMAN MÜTALAASI

BİLİRKİŞİ RAPORU

Uzman mütalaası ve bilirkişilik hizmeti sözlükte yakın anlamlara gelmekle birlikte aralarındaki fark bu hizmetlerin dayanmış oldukları kanunlardan, hizmetin alınma şekil ve usulünden kaynaklanmaktadır. Örnek verecek olursak bilirkişi devam eden dava sürecinde mahkeme tarafından atanırken, uzman mütalaası dava taraflarından birisinin özel olarak alabileceği bir hizmettir.

         Tarafı olduğunuz davalarda haklılığınızı ispat edebilmek ve aleyhinize düzenlendiğini düşündüğünüz bilirkişi raporlarına karşı ya da lehinize olan bilirkişi raporlarının desteklemek için uzman mütalaasına başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Ayrıca uzman bilirkişilerin düzenlemiş oldukları uzman mütalaa raporları 6100 sayılı HMK’nın 293. Maddesi ve CMK’nun 67/6. Maddesiyle kanunun koruması altına alınmış ve mahkemelerde geçerli delil olan raporlardandır.

        Uzman mütalaası raporu için mahkeme kararına ihtiyacınız yoktur. Dava taraflarından her ikisi de haklılığını ispat için uzman görüşüne başvurabilir ve uzman bilirkişi tarafından düzenlenecek raporla haklılığını ispat edebilir. Ayrıca Mahkeme tarafından atanan bilirkişiler dava konusu olayların sadece teknik boyutuyla ilgili görüş bildirirken, uzman bilirkişi raporları vakanın hukuki boyutuna yönelikte olabilir ve taraf beyanı olarak mahkemece dikkate alınması gerekir.

          “Adli bilişim inceleme, Kriminal inceleme, Cep telefonu casus yazılım tespiti, Sosyal medya incelemesi, Bilgisayar adli bilişim incelemesi, Cep telefonu adli bilişim incelemesi, CD/DVD çözümü ve dökümü, Suiistimal ve sanayi casusluğu incelemeleri, Görüntü video inceleme ve iyileştirme, Ses inceleme ve iyileştirme, HTS analiz raporu kayıtları ve baz istasyonu analizi, Veri kurtarma, Ransomware cryptolocker fidye virüsü incelemeleri, E-Defter E-Berat silme raporu, Mühendislik raporları, Muhasebe mali bankacılık raporları, Trafik kazası hasar ve kusur tespit raporu, Yangın ve patlayıcı madde raporları, İş kazaları iş güvenliği ve işçi sağlığı raporları, Yazı imza ve evrakta sahtecilik belge incelemeleri, Balistik incelemeler, Gayrımenkul davaları, Laboratuvar hizmetleri, Tıbbi uygulama hata ve tespiti, Cinsel istismar suçları, Hukuki ehliyet davaları, Velayet davaları hizmetlerini uzman ve tecrübeli kadromuzdan 7/24 adli bilirkişi ve uzman bilirkişi hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

         Uzman mütalaası hakkında sıkça sorulan sorular ve cevapları

 -Neden uzman mütalaası almalıyım?

 Uzman mütalaaları dosyada bulunan delillerin bilirkişi raporlarına nazaran tarafların istekleri doğrultusunda detayla incelenmesi ve bu inceleme sonrasında delillerin teknik ve hukuki olarak değerlendirilmesini içerir. Bilirkişi raporlarında ise sadece teknik inceleme mümkündür. Hazırlanacak uzman mütalaasıyla delillerin mahkemede daha iyi anlaşılması ve varsa düzenlenen bilirkişi raporundaki eksikliklerin ortaya çıkması sağlanmaktadır.

         Uzman mütalaasında ücret ödenmesi düzenlenecek raporun güvenilirliğini zedeler mi?

Bu durum avukatlar arasında dillendirilen bir ön yargıdır. Ancak Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin düzenleyeceği bilirkişi raporuyla tarafların tutacağı uzman tarafından düzenlenen mütalaa arasında hukuken hiçbir fark yoktur ve ikisi de mahkemede delil olarak kabul edilmektedir. Ayrıca her iki raporda mahkemede takdiri delil olarak değerlendirilmektedir. Hâkimlerin uzman mütalaalarına alınışı itibari ile şüphe ile yaklaşmaları mümkün ise de raporun güvenilir uzmanlar tarafından hazırlanması, raporda belirtilen hususların tutarlı olması ve raporu alan tarafın açıklamalarında rapordan faydalanmaları mahkeme sonucunda oluşacak kanaatte etkili olması beklenmektedir.

         Uzman bilirkişi mütalaası Hâkim kararını etkiler mi ?

Bilirkişi raporları ve uzman bilirkişi mütalaaları takdiri delil olduğu için Hakim kararlarını direk etkilemez ancak düzenlenecek uzman mütalaası raporlarında belirtilen ve açığa çıkarılan hususlar olayın daha net ve doğru anlaşılmasıyla birlikte eksik yanlış ya da hatalı olan delillerin düzeltilmesini sağlamakla hakim kanaatine etkisi olmaktadır. Bazı durumlarda düzenlenen uzman mütalaaları kesinleşmiş (Yargıtayca onanmış) davalarda tekrar yargılamaya karar verilmesini sağlamakta ve mevcut infazın durmasını sağlamaktadır.

bottom of page