top of page
Burak Yilmaz_2020_mart_anadoluimages_193

BALİSTİK İNCELEME UZMAN RAPORLARI

         Balistik inceleme uzman raporuna mı ihtiyacınız var? Adli tarafı olduğunuz cinayet ya da yaralama davalarında bilirkişilerce düzenlenen raporlarda eksik hata yanlışlık olduğunu ve düzeltilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Devam eden dava Silahlı olayda aleyhinize düzenlenen tutanak ya da bilirkişi raporlarına karşı uzman mütalaasıyla suçsuzluğunuzu mu ispat etmek istiyorsunuz? İntihar olaylarında olayın gerçekte intihar mı cinayet mi olduğunun tespit edilmesini mi istiyorsunuz?

        Suçta kullanılan ve Türk Ceza Kanunu’nun silah olarak saydığı (ateşli ya da ateşsiz) tüm alet, cihaz ve kimyasal maddelerin kendi özelliklerinin suç analizi ve balistik olarak incelenmesi gerekmektedir.

       Adli balistik incelemelerinin alanına giren (ateşli ya da ateşsiz silahlı) olayın (Cinayet, yaralama, gasp, intihar, saldırı vb.) durum tespitinin yapılmasında olay analizi ve balistik incelemenin yapılması önemlidir.

      Suç analizinde balistik inceleme; olay yerinde elde edilen bulgular/deliller üzerinden olay yeri-silah-kovan vs uyumu incelenerek yapılmaktadır. Ayrıca yapılacak incelemede zaman, mekan, fail, maktul ya da mağdur vb. arasındaki bağlantı da datayla incelenmelidir.

         Uzman ve tecrübeli kadromuzca düzenlenecek uzman mütalaasıyla meydana gelen olayda; olayın gelişimi, olay yerinde bulunan şahısların olayla irtibatları ve kullanılan ateşli ya da ateşsiz silahın tespiti ile olayın açıklığa kavuşturulması mümkündür.

              Balistik nedir?

Tdk sözlükte balistik: “Ateşli silahlarda barut gazının basıncı ile fırlayıp hedefe varıncaya kadar merminin havadaki hareketini inceleyen bilim. ve Mermi çekirdeği üzerindeki fiziksel değişimleri inceleyerek merminin çıktığı silahın tanımlanmasını sağlayan işlem.” şeklinde açıklanmaktadır.

             Adli Balistik nedir?

         Ateşli ve Ateşsiz Silahlı olarak meydana gelen olaylarda elde edilen balistik bulguların, balistiğin alt bilim dallarının temel kaideleri ile Adli Balistik Biliminin metotlarının kullanılarak incelendiği ve balistik bulguları delil olarak kabul edileceği hale getiren bilim dalıdır.

Adli Balistik Bilim Alanı Kapsamına; ateşsiz silah ve aletler, ateşli silahlar, mühimmatlar (fişekler), kovan ve av fişeği kartuşu, mermi çekirdekleri, mermi çekirdeği gömleği ve parçaları, mermi çekirdeği nüvesi, av fişeği tapası, av fişeği saçma taneleri bulguları girmektedir.

Balistik incelemeler nelerdir?

Ateşli ve ateşsiz silah, fişek, kovan ve kartuş, mermi çekirdeği veya saçma tanesi incelemeleridir.

Ateşsiz ve Ateşli Silah İncelemeleri nedir?

Ateşli silah incelemeleri; Mekanik, Hukuki ve Tanımlama incelemesi olarak yapılmaktadır. Yapılan incelemenin detayları düzenlenecek uzman mütalaasında detaylarıyla belirtilmektedir.

Ateşsiz silah incelemeleri ise; ateşsiz silah ve aletlerin şekil, boyut ve farklı özellikleri fonksiyonları açısından tanımlaması yapılarak, mevcut yasalar çerçevesinde hukuki durumu belirtilerek yapılmaktadır.

Yapılan inceleme sonucu incelemesi yapılan Ateşsiz silahlar ile aletlerin hukuki durumu mevcut kanunu ve yönetmelikler (6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmeliği, 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve ilgili yönetmelikler) kapsamında yapılmakta ve bu durum düzenlenecek uzman mütalaasında detaylarıyla belirtilecektir.


Balistik İncelemeye Ek olarak İnceleme Yapılan Alanlar

 • Olay Yeri İncelemesi

 • Olay yerinin belirlenmesi

 • Bulguların belirlenmesi ve toplanması

 • Laboratuvar İncelemesi

 • Ateşli Silah İncelemesi

 • Ateşsiz Silah İncelemesi

 • Fişeklerin İncelenmesi

 • Kovan ve Kartuşların İncelemesi

 • Mermi Çekirdeklerinin İncelenmesi

 • Mermi Çekirdeği Gömleklerinin İncelenmesi

 • Mermi Çekirdeği Nüvelerinin İncelenmesi

 • Atış Artıklarının İncelenmesi

bottom of page