top of page
img-e-defter-berat-silme-raporu-9023_lar

E-DEFTER BERAT SİLME RAPORU

bilirkisi_uzman.png

 

         E-defter ve E-defter beratlarınız hatalı ya da eksik mi çıkıyor? Yoksa virüs hacker saldırısı sonrası verileriniz şifrelendi, silindi yada ulaşılamaz mı oldu? Ya da muhasebe programınız sizin girmiş olduğunuz verileri kayıt etmedi, hatalı mı kaydetti? E-defter beyanlarında yasal yükleme süreniz geçti mi?

 

         E-defterler sizin ve şirketiniz için çok önemli biliyoruz. Çünkü bu defterlerde tüm ticari kayıtlarınız, müşterileriniz, mali ve hukuki anlamda

yaşamsal derecede önemli bilgileriniz vardı. Bu bilgilerin kaybı size hem maddi hem de hukuki olarak zarar verecektir.

         Kaybettiğiniz ve zamanında bildirmediğiniz/bildiremediğiniz için ne tür cezalarla karşı karşıya olduğunuzu biliyor musunuz?

Mükelleflerin e-defter muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin Vergi Usul Kanun hükümlerine göre cezai müeyyideleri mevcuttur.

Bunlar sırayla;

  1. Vergi Usul Kanununun “bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257. madde hükmüne uymayanlar için ceza” başlıklı mükerrer 355. madde hükümlerine göre; Vergi Usul Yasasına göre tutmak ve muhafaza etmek zorunluluğunda bulundukları defter ve belgelerini Vergi Usul Kanununun 135. maddesinde gösterilen incelemeye yetkili makam ve elemanlara gösterdikleri süreler içinde ibraz etmeyen mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilir.

  2. Mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre tutmak ve muhafaza etmek zorunda oldukları defter ve belgelerini yine Vergi Usul Yasasının 135. maddesinde gösterilen incelemeye yetkili makam ve elemanlara gösterdikleri süreler içinde ibraz etmemelerinden dolayı Vergi Usul Kanununun 341. maddesinde gösterildiği şekilde vergi ziyaının oluşması halinde, Vergi Usul Kanununun “vergi ziyaı suçu ve cezası” başlıklı 344. maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

  3. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutmak ve muhafaza etmek yükümlülüğünde bulundukları defterler ve belgelerini ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununun 359. maddesindeki hürriyeti bağlayıcı (hapis) cezaların uygulanabilmesi açısından cumhuriyet savcılıklarına duyuruda bulunulur.

Kanuni süreler geçtikten sonra e-Defter beratların değiştirilebilmesinin şartları şunlardır;

  1. Siber saldırı (Fidye virüsü, hacker saldırısı),

  2. Veri aktarımında ve muhasebe yazılımından kaynaklanan veri tabanı sorunları,

  3. Virüs kaynaklı veri bozulmaları ve silinmeleri ve

  4. Hard disk arızası, Sunucu sorunlarıdır.

          E-defter ve e-beratımız zarar gördü, bilgisayarımıza virüs girdi, muhasebe programıyla kayıt yaptık ama kayıtlarımıza ulaşamıyoruz bizden kaynaklanmayan sebeplerle zamanında teslim edemedik yine de ceza alacak mıyız?

         Elbette ki hayır böyle bir durumla karşılaştığınızda hemen bizimle irtibata geçerek ücretsiz analiz hizmetimizden faydalanabilir yapılacak işlemler ve izlenecek yol haritası hakkında bilgi alabilir ve uzman kadromuzca düzenlenecek e-defter berat silme raporuyla gerekli mercilere müracaat ederek mağduriyetinizi kanıtlayabileceksiniz. Bu tür durumlarda mağduriyetinizin kanıtlanması ve yasal işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için alacağınız E-defter berat silme raporunun çok önemli olduğunu belirtmek isteriz.

         Ayrıca aşağıda yazılı durumlarda da yazacağımız rapora ihtiyaç duyabilirsiniz.

• E-defter berat iptali

• E-defter berat silme, gib (Gelir İdaresi Başkanlığı) berat silme

• E-defter Beratlarının Süresinde Sisteme Yüklenememesi

• E-defterleri Yasal Süresinde Sisteme Yüklememenin Cezası

• E-defterin süresinde verilmemesi cezası

         İnternet sitesi ve çağrı merkezimizden bizimle 7/24 iletişim kurabilirsiniz. Firmanız, şirketiniz ve iş yeriniz için büyük sorun teşkil eden bu problemin çözülmesi noktasında size profesyonel bir hizmet sunacağız. Ayrıca hazırlayacağımız hukuki raporu Gelir İdaresi Başkanlığına ve tüm resmi kurumlara verebilir hukuki mücadelenize de başlayabilirsiniz.

bottom of page