top of page
forensic-voice-large.jpg

HTS ANALİZ RAPORU VE BAZ İSTASYONU ANALİZİ 

HTS Analiz Raporu Kayıtları ve Baz İstasyonu Analizi

         Tarafınıza tuzak kuruldu ve işlemediğiniz bir suçla mı yargılanıyorsunuz? Tarafı olduğunuz davada karşı taraf ya da tanık orda olmadığı halde orda olduğunu mu söylüyor? Bylock programını kullanmakla suçlanıyorsunuz? Ankesörlü telefon, kontörlü sabit telefonlardan ardışık arama kayıtlarının bulunması nedeniyle mi suçlanıyorsunuz? Cinsel taciz suçlamasıyla hakkınızda dava açıldı ve masumiyetinizi kanıtlamak için HTS kayıtlarının incelenmesini mi istiyorsunuz? Mevcut davanızda Mahkeme tarafından atanan bilirkişinin düzenlediği HTS analiz raporu ya da Baz istasyonu analiz raporunda hata, eksik ya da yanlış olduğunu düşünüyor tekrar incelenmesini mi istiyorsunuz?

         HTS nedir? HTS kaydı nedir?

         HTS geçmiş tarihli GSM şebeke kayıtlarını içeren bilgiler bütününe denmektedir. GSM şebeke kayıtlarının ne olduğuna gelecek olursak, internet (data şebeke GPRS-WAP) ve arama, mesaj (SMS,MMS) kayıtlarına denmektedir. Bu kayıtlarda hedef numaranın kimi, ne zaman, ne kadar süreyle, kaç defa ve hangi konumdan aradığı vb. gibi verileri içerir.

         HTS kayıtları 5651 sayılı kanun gereği GSM operatörlerince tutulur ve BTK ile de paylaşılır. Bu kayıtlar Mahkeme/Savcılık kararlarıyla ilgili mercilerden talep edilir ve kayıtların analizi mahkemelerce alanında uzman bilirkişilere yaptırılır. Aynı zamanda dosyaya delil olarak giren bu kayıtların kanunumuza göre tarafların talebiyle özel uzman bilirkişilerce analizi de yaptırılabilir.

         Uzman bilirkişi tarafından yapılacak analiz ve incelemeyle HTS analizinden istenilen hususların (iki numara arası irtibat, baz istasyonu analizi vb.) analizleri yapılabilmektedir.

         HTS Analiz Raporu nedir?

         Mahkeme veya Savcılık kararıyla dava dosyasına delil olarak giren HTS kayıtları karmaşık ve düzensiz veriler içermektedir. Bu verilerin analizi ve raporlaştırılması profesyonellik gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Yapılacak HTS analiz raporuyla anlaşılması zor olan ve bazen binlerce sayfa ve kayıttan oluşan verilerin Mahkeme aşamasında anlaşılır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

         Baz istasyonu analizi nedir?

         Baz istasyonu analizini açıklamadan önce baz istasyonu nedir buna cevap vermeye çalışalım. Baz istasyonu iletişim cihazlarının sisteme bağlanarak ses ve data transferi yapabilmesi için aynı anda hem alıcı hem de verici antenleri bulunduran cihazlara denmektedir. İletişim için önemli bir yeri vardır. Baz istasyonlarının belirli bir kapsama alanı vardır ve bu alanda olmayan yerlerde mobil iletişim kurulamamaktadır.

         Baz istasyonu analiz için; HTS kayıtlarında kullanıcının ses veya internet kullanımı sırasında hangi baz istasyonu kapsama alanında bulunduğu verilerinin elde olması gerekmektedir.

         Peki HTS Analiz Raporu ve Baz Analiz Raporu ne işime yarayacak?

         Uzman bilirkişi tarafından düzenlenecek raporla çözüme ulaşabilecek bazı dava dosyalarından örnekler aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilmeyen birçok dava dosyasında da yapılacak HTS analiz raporu ve Baz istasyonu analiz raporlarıyla masumiyet ve suç ortaya çıkarılabilmektedir.

         Boşanma davalarında; HTS analiziyle hedef iki numara arasındaki iletişimin sıklığı ortaya çıkarılacak, Baz analiziyle hedef iki numaranın aynı baz istasyonunun kapsama alanında olup olmadığı ortaya çıkarılacaktır. Bu sayede aldatma olayının gerçekleşip gerçekleşmediği de netlik kazanacaktır. Ayrıca aralarında hiç HTS ve Baz kaydı olmaması masumiyet delili olabileceği gibi bahse konu kayıtlarda aynı zaman aralığında hiç kayıt olmaması da başka bir şüpheli durumu ortaya çıkarabilir.

         Cinsel taciz davalarında; telefon arama, sms vs. yoluyla meydana gelen cinsel taciz davalarında veya fiziki olarak meydana gelen cinsel taciz vakalarında yapılacak olan HTS ve Baz analiziyle masumiyet ortaya çıkarılabilmektedir. Aynı zamanda bu kayıtların yapılacak incelemesiyle taciz olayının meydana geldiği zaman, tacizin ne kadar süredir devam ettiği ve tacizin kaç kez tekrarlandığı gibi hususlar açığa çıkabilmektedir.

         Ayrıca mevcut adli ve iş mahkemelerinde devam eden tüm davalarda masumiyet ya da suça delil olabileceğini düşündüğünüz tüm HTS Analiz ve Baz İstasyonu Analiz Raporları taleplerinizde uzman ve tecrübeli bilirkişi kadromuzla 7/24 hizmetinizdeyiz.

bottom of page