top of page
img_optik-medya-incelemesi_4456_large.jp

CD-DVD ÇÖZÜMÜ VE DÖKÜMÜ 

         İkametinizden çıktığı iddia edilen ancak size ait olmadığını düşündüğünüz CD/DVD lerin detaylı incelenmesini ve oluşturulma bilgilerinin tespit edilmesini mi istiyorsunuz?

         Dava dosyanızda bulunan ya da dava dosyasına sunacağınız CD/DVD’deki video görüntülerinin daha anlaşılır olması için görüntü safahatı hakkında inceleme yaptırmak görüntü içeriğinin detaylı bir şekilde gösterilmesini, varsa videodaki ses kayıtlarının dökümünün yapılmasını mı istiyorsunuz?

Mevcut davanızda dosya içerisinde bulunan CD/DVD’lerin polis, jandarma ya da bilirkişi tarafından yapılan incelemesinde eksik, yanlış veya hata olduğunu mu düşünüyorsunuz?

         Açıktan çektiğiniz CD/DVD’deki görüntülerdeki seslerin mahkemede delil olarak sunmak için dökümlerinin çıkartılmasını mı istiyorsunuz?

Başka türlü kaydetme imkânınız olmayan cinsel taciz, mobbing vs. durumlarda almış olduğunuz ses kayıtlarının bulunduğu CD/DVD’lerin içeriğini mahkemede delil olarak kullanabilmek için tape/dökümlerini yaptırmak mı istiyorsunuz?

İçerisinde sizin için maddi ya da manevi değeri yüksek veri, fotoğraf, video kaydı (muhasebe kayıtları, şirket verileri, düğün, nişan, sünnet görüntüleri) bulunan CD DVD’leriniz çizildiği için açılmıyorsa bu CD DVD’lerin içeriklerinin kurtarılmasını istiyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.

 

         CD/DVD çözümü ve dökümü nedir?

         CD/DVD çözümü ve dökümünün ne olduğuna geçmeden önce CD/DVD’lerin ne olduğunu açıklayalım. CD/DVD’ler dijital verilerin kayıt edilerek taşınmasına olanak veren dijital materyallerdendir. Bazı CD/DVD lerin içerisine veriler bir kez atılabilirken bazı CD/DVD’lerde birden fazla kez yazma silme kayıt özelliğine sahip olabilmektedir.

         Dava dosyalarında bulunan CD/DVD’ler genellikle meydana gelen olay ile ilgili elde edilen görüntü kayıtları, ses kayıtları, mali kayıtlar vs. gibi kayıtlara ait olabileceği gibi bazen de bizzat dava tarafı olan şüphelilerin evlerinden, iş yerlerinden, araçlarından vs. çıkmışta olabilir.Hatta bazen davada sanık olarak yargılanan kişilere suç olarak isnat edilen delillerde CD/DVD’ler olabilir.Bazen de davacı taraf davalı tarafı zan altında bırakmak ve iddialarını desteklemek için kendisinin çektiği görüntü ve ses kayıtlarını dava dosyasına sunmaktadır.

Dava dosyasında bulunan bu verilerin detaylı incelemesi çoğunlukla yaptırılmamakta bazen de polis ya da jandarma tarafından yeterli olmayan donanımla yapılan incelemeler eksik ya da hatalı yapılabilmektedir.Çoğunlukla suçu ve suçluyu ortaya çıkarmak için dosyaya giren bu verilerin incelemesi detaylı bir şekilde yapılamadığı için gerekli önemi görmemekte ve masumiyetin ya da suçun kanıtı olabilecek bu deliller es geçilmektedir.

Cinayet öncesi ve sonrasına ait olan veya meydana gelen trafik kazasına ait olan görüntülerin detaylı incelemeleri bazen yapılmamakta olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği safahatı eksik kalmaktadır.

 

CD/DVD çözümü ve dökümü yaptırmalı mıyım?

        CD/DVD lerin oluşturulma tarihleri, saatleri, oluşturulduğu cihaz bilgileri, içerikte bulunan verilere ait bilgiler çoğunlukla kolluk kuvvetlerinde yapılan incelemelerde es geçilmektedir. Bu durum masumiyetin kanıtlanmasına bazen engel olabilmektedir. Misal olarak ikametinden, iş yerinden ya da aracından elde edildiği ve içeriğinde suç unsuru verilerin olduğu iddiasıyla kişiler suçlanabilmekte hatta ceza alabilmektedir. Ancak bu verilerin aslında kime ait olduğu ya da davada sanık olarak bulunan şahsa ait olup olmadığının detaylı olarak tespiti gerekmektedir. Kişilere kurulan tuzak ya da komplo sonucu başkaları tarafından oluşturulan CD/DVD’lerin adreslerine bırakılmasıyla mağdur edilmiş olabilir. Bu durum alanında uzman bilirkişilerimizin yapacakları detaylı inceleme ve analizle oraya çıkacaktır.

         Ayrıca bazen dosya içerisinde taraflardan herhangi birisi tarafından sunulan CD/DVD içerisinde bulunan verilerin detaylı incelemeleri yapılmadan sunulduğu için delil tam olarak anlaşılamamakta ve delile hak ettiği önem atfedilememektedir.

bottom of page