top of page
DAVA+AÇMA+SÜRELERİ+Dava+Konusu.+Dava+

MUHASEBE MALİ BANKACILIK RAPORU

              Şirketiniz muhasebe kayıtlarında art niyetli çalışanlarınızca hileler yapılarak zarara uğratıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Bunu ispat etmek istiyor ama nasıl yapacağınızı bilemiyor musunuz? Her yıl birçok şirketin bu sebeple çok büyük maddi kayıplar yaşayarak batma tehlikesi geçirdiğini biliyor musunuz? Bu hilelerin şirketinize verdiği maddi zararın yanında bir de hukuksal sorunlar yaşayabileceğinizi biliyor musunuz?

             Şirket, Holding gibi kuruluşların muhasebe kayıtlarında yapılan hileler çok büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bu kayıplardan kurtulmak için günümüzde büyük şirketler, holdingler adli muhasebe hizmetlerinden faydalanmaktadır. Çünkü küreselleşmenin artması takip edilecek muhasebe kayıtlarının ve şirket bilançolarının artmasına sebep olmakta ve çok fazla bankacılık işlemi muhasebe kayıtları hilecilere kişisel menfaatleri için şirketlerine zarar verme imkânı yaratmaktadır.

       

            Dünyada ve ülkemizde yaşanan birçok finansal skandal hilelerin önlenmesi ve tespitini şirketler için hayati bir hale gelmiştir. Çünkü Muhasebe denetimleri yetersiz kalabilmekte ve hatta art niyetli kurum çalışanlarının kamuoyunda kılıfına uydurmak deyimiyle ifade edildiği şekliyle muhasebe kayıtlarında sistemin ve kontrol programlarının ve hatta denetmenlerin fark edemeyecekleri hilelerle şirketleri/holdingleri zarara uğratmaktadır.

Bize bireysel olarak da başvurabilirsiniz.

         Neden mi?

Çalıştığınız kurumda size muhasebe alanında hile yaptığınız iddiasıyla iftira atıldığını mı düşünüyorsunuz? Suçsuzluğunuzu ispat için hazırlayacağımız uzman raporuyla suçsuzluğunuzu ispat etmenizde yardımcı olabiliriz.

         Ne yapıyoruz? Bu hileleri nasıl tespit ediyoruz?

Alanında uzman kadromuzla adli uyuşmazlık olaylarında, şirket muhasebesinden, şirketin geçirdiği denetlemelerden ve oldukça tecrübeli uzmanlarımızın araştırma ve analiz yeteneklerinden faydalanıyoruz.

Adli muhasebe hizmetleriyle açılacak davalarda ve mevcut davalarda işletmelerde/holdinglerde meydan gelen muhasebe hilelerinin tespiti ve ortaya çıkarılmasında uzman tanıklık hizmeti veriyoruz.

Tüm bu sebeplerle şirketinizin muhasebe kayıtlarında hile olup olmadığını öğrenmek için Muhasebe ve Mali Bankacılık Raporları hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

 

         Tarafınıza sunacağımız Muhasebe Mali Bankacılık Raporları hizmetleri

  • Banka mağduriyetleri, Kredi ve kredi kartı hizmetleri uyuşmazlıkları, Konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri konularında inceleme

  • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’unun ihlali

  • Vergi Usul Kanununda Öngörülen Sahte Belge Düzenlemek Ve Kullanmak Suçları

  • Görevi İhmal – Kötüye Kullanma – Zimmet

  • Defter ve Kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak

  • Defter, kayıt ve belgeleri gizlemek, tahrif etmek

  • Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak

bottom of page