top of page

         Tapu, kadastro uyuşmazlıkları ve 2/B arazileri konusunda haklılığınızı ispat mı etmek istiyorsunuz?     İmar ve planlama konularında iptal ve itiraz konularında yardıma mı ihtiyacınız var? Su ve Tarım Alanları ile ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? Sit alanında bulunan ikamet ya da iş yerlerinizde yaptığınız tadilatlarla ilgili sorun yaşıyor ve haklılığınızı ispat mı etmek istiyorsunuz? Kat karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde gayrimenkul değerleme raporuna mı ihtiyacınız var? Soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki davalarınızda mahkemeye verilen bilirkişi raporlarında hata/eksik/yanlış olduğunu düşünüyor ve bu bilirkişi raporlarına karşı savunmada yardıma ihtiyacınız mı var? Yabancı uyruklusunuz ve Türk vatandaşlığına geçmek için yatırım yaptığınız gayrimenkullerinizle ilgili taşınmaz değerlendirme raporuna mı ihtiyacınız mı var?

         Tüm Gayrimenkul davalarınızda tecrübeli ve alanda yetişmiş kadromuzla uzman bilirkişi mütalaası hizmetleriyle 7/24 yanınızdayız.

         Davalarda taraflar, haklılıklarını ispat etmek için lehlerine olan delilleri mahkemeye sunmak zorundadır. Çünkü Hâkimler dosyada bulunan deliller üzerinden dosyada karar vermektedir. Uzmanından alınacak mütalaada Hâkim tarafından dikkate alınacak delillerdendir.

         Uzmanlarımızca düzenlenecek gayrimenkul değerleme raporları, mahkemeyi ve dosyaya tayin edilen bilirkişileri etkilemekte ve düzenlenen rapora dayanan tarafın davada istediği sonucu elde etme şansı artmaktadır.

         Mahkemece tayin edilen bilirkişi raporuna itiraz ederken gayrimenkul değerleme raporu almak oldukça etkilidir. Çünkü bilirkişi raporunun hatalı olduğunu ortaya koyan bir gayrimenkul değerleme raporu, mahkemenin Yargıtay emsal kararları gereği yeniden bilirkişi incelemesi kararı vermesini sağlayabilir.

 

         Mülkler için değer tespiti genellikle kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında uygulanmaktadır. 2942 sayılı olan Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesine istinaden taşınmazın değer tespiti  yapılmakta ve bu tespit kentsel dönüşüm çalışmalarının tamamı için geçerlidir.

Taşınmazın değer tespiti; taşınmazın cins, nevi ve yüzölçümü ile taşınmaza ait vergi beyanları, taşınmazın kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri ve kamulaştırılma tarihinden öncesine ait emsal satış değeri ayrıca değer tespiti yapılacak taşınmazın yıpranma payı ve bedelin tespitinde etkisi olabilecek diğer objektif ölçüler dikkate alınarak yapılmaktadır.

         Gayrimenkul Davalarında verdiğimiz hizmetler:

  • Tapu, kadastro, 2/B konuları,

  • İmar, planlama, plana itiraz ve iptal konuları,

  • Su ve Tarım Havzaları,

  • Sit alanları,

  • Kat Karşılığı İnşaat sözleşmeleri,

  • İnşaat ve gayrimenkulde vergilendirme,

  • Mahkemelerce verilmiş bilirkişi raporlarına karşı ve kararlara değerlendirme raporları,

  • Yabancı yatırımcıların vatandaşlık hizmetleri almaları

bottom of page