top of page
filizgazi.jpg

CİNSEL DOKUNULMAZLIK SUÇLARI

             Cinsel tacize uğradınız ve telefonunuza gelen arama ya da mesajları delil olarak mahkemeye sunmak mı istiyorsunuz? Cinsel tacize uğradınız ve video ya da ses kayıtlarıyla bunu kanıtlamak mı istiyorsunuz? Cinsel taciz iftirasına uğradınız ve bu iftiradan kurtulmak mı istiyorsunuz? Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suç davalarında savunma için uzman mütalaasına mı ihtiyacınız var? Cinsel dokunulmazlık suçu iftirasına uğradınız ve suçsuzluğunuzu ispat etmek mi istiyorsunuz? Tarafı olduğunuz cinsel dokunulmazlığa karşı suç davalarında mevcut bilirkişi raporunun eksik, yanlış ya da hatalı olduğunu düşünüyor ve bu rapora karşı uzman mütalaası mı almak istiyorsunuz?

         Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar veya bu suçla ilgili iftiraya maruz kaldığınızı düşünüyorsanız bu alanda uzman ve tecrübeli kadromuzca düzenlenecek özel bilirkişi hizmetiyle 7/24 hizmetinizdeyiz.

 

         Cinsel dokunulmazlığa karşı suç nedir?

         Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kişilere karşı cinsel arzuları tatmin ya da cinsel bir amaçla gerçekleştirilen hareketleri ifade etmektedir.

         Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar kanunda;

  1. Cinsel saldırı suçu (TCK Madde 102),

  2. Cinsel istismar suçu (TCK Madde 103),

  3. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (TCK Madde 104),

  4. Cinsel taciz suçu (TCK Madde 105) olarak belirtilmiştir.

         Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar yukarıda belirtildiği üzere dörde ayrılmakta olup bu suçlar bazı durumlarda karıştırılabilmektedir. Bu sebeple açılacak davalarda suçun doğru bir şekilde ifade ve iddia edilmesi önemlidir. Çünkü bu suçlar arasında verilecek ceza miktarında  Ayrıca aleyhe açılan davalarda da bu ayrımın yapılması davanın reddi ya da kabulü ile dava sonucunda hükmolunacak ceza ya da beraat kararı verilmesinde önemlidir. Bu ayrımın yapılabilmesi için uzman mütalaası raporu hayati önemdedir.

         Meydana gelen ya da geldiği iddia edilen cinsel dokunulmazlığa karşı suça ait dava dosyasında bulunan olay tutanağı, mağdurun ve şüphelinin beyanları, varsa tanık ifadeleri, olayın meydana geliş şekli ve yeri, olayın adli mercilere yansıma şekli ve zamanı, sosyal inceleme raporu ve adli muayene raporları vb. dosya evraklarının detaylarıyla incelenmesi ve bu inceleme sonucu bilirkişi raporunun uzman mütalaasının düzenlenmesi gerekmektedir.

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda mağdur beyanı esas alınmaktadır. Bu husus art niyetli kişilerce kötü niyetle kullanılabilmektedir. Örnek olarak şahıslara cinsel istismar suçlamaları yapılmakta ve bu suçlama sonrası insanlar yeterli araştırma ve savunma yapılamadığı için ceza alabilmektedir. Bu gibi durumlarda olayı açıklığa kavuşturma ve aydınlığa çıkarma açısından düzenlenecek uzman mütalaası hayati derecede önemlidir. Çünkü kanundaki mağdur beyanı esastır hükmünü bilen art niyetli kişilerce hiç tanımadıkları kişilere iftiralar atılmakta ve atılan bu iftiraların aksi şüpheli/mağdurlarca ispat edilemediği için ağır cezalar alınması söz konusu olabilmektedir.

         İftiraya uğradım suçsuzluğumu nasıl ispat ederim?

         Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda asıl olarak mağdurun dedikleri geçerli sayılmaktadır. Her ne kadar bu durum tanığı olmayan bu suçta mağduru koruma açısından çok iyi bir uygulama olsa da kötü niyetli kişilerce bu durumun suiistimal edilmesi de mümkündür. Her ne kadar bu durum mahkemece atanacak bilirkişi ve adli tıp kurumu tarafından tespit edilebilecek bir durumsa da bazı durumlarda şüphelinin aslında suçsuz olduğu tespit edilememektedir. Buda şüpheli olarak dosyada yer alan kişinin mağduriyetine sebep olmaktadır. Suçsuzluğun ispatı yeterli ve etkin bir savunmadan geçmektedir. Savunma tarafının elinin kuvvetlenmesi için dosyada mevcut tüm evrakların detaylı incelemesi sonrası hazırlanacak uzman mütalaasına ihtiyaç vardır. Uzman mütalaasıyla suçun oluşup oluşmadığı ile suçun kapsamının ne olduğu açıkça belirtilecektir. Bu belirlemeler dosyada şüpheli olarak bulunan kişinin aslında mağdur olduğunu ispat edecek olup mahkemece delil olarak değerlendirilecek bir evraktır.

bottom of page